16 dec

Svendborg Kommune har igennem de seneste år arbejdet fokuseret med fremme af mental sundhed og trivsel og tidlig opsporing af unge med psykisk sårbarhed. Med en bevilling på næsten 3 mio. kr. fra Socialstyrelsen tager Svendborg Kommune et nyt skridt målrettet unge med selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse. Målet er at give en bedre støtte og vejledning til både den unge selv, familien og netværket omkring den unge.