illustration til oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen
illustration til oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen

Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen

Svendborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Det gælder ligeledes informationer om foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.