Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen

Svendborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Det gælder ligeledes informationer om foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.