Sager af offentlig interesse

Forløb og fakta om sager af offentlig interesse

Svendborg Kommune ønsker at give overblik over forløb og stille fakta til rådighed for borgere og andre med interesse for de ofte komplekse byggerier og sager, der har stor offentlig interesse: