Svendborg er Team Danmark-elitekommune for 5. gang

Svendborg er Team Danmark-kommune for 5. gang

Lørdag den 4. marts underskrev borgmester, Bo Hansen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Hanne Ringgaard Møller og direktør i Team Danmark, Peter Fabrin, en samarbejdsaftale, som giver fire år mere til talentarbejdet i Svendborg Kommune.

Simon Pytlick, Emil La Cour, Sara Andersen og Nicklas Boserup. Det er ikke så få sportstalenter, som har trådt deres håndboldbarnesko, kørt mini motocross eller styret juniorjollen i en af Svendborg Kommunes idrætsforeninger. Og idrætsforeningerne er godt hjulpet på vej af Svendborg Kommunes samarbejde med Team Danmark. I hele 16 år har kommunen været ”Elitekommune” under Team Danmark, og lørdag blev samarbejdsaftalen forlænget med yderligere fire år.

At være Elitekommune betyder, at Sportsklasserne i 7-9.-klasse, Svendborg Talentcenter, Svendborg Sportsakademi, som er for atleter på ungdomsuddannelserne, samt de klubber, der er med i aftalen, arbejder med særligt fokus på et langsigtet og ansvarligt talentarbejde med unge, talentfulde mennesker. Formand for både Eliterådet og Kultur- og Fritidsudvalget, Hanne Ringgaard Møller, glæder sig til endnu en fireårig periode med frugtbart samarbejde med Team Danmark:

- Vi er begunstiget af at have så mange unge mennesker med sportslige ambitioner og drømme her på Sydfyn. Og jeg synes, at vi er gode til at se, pleje og dyrke talentet. Vores samarbejde med Team Danmark er et eksempel på netop det, og derfor er jeg stolt af, at vi igen forlænger aftalen, siger Hanne Ringgaard Møller.

 

Det bæredygtige talentarbejde
De nykårede pokalmestre i GOG stillede festlige rammer til rådighed for underskriften af den nye samarbejdsaftale. Og det er ikke første gang – faktisk blev den første aftale mellem Svendborg Kommune og Team Danmark også underskrevet i GOG tilbage i marts 2007. 

Elitekommune-konceptet giver kommuner og Team Danmark mulighed for i fællesskab at skabe sunde og bæredygtige miljøer, hvor talenterne hjælpes godt på vej med den nyeste viden målrettet de forskellige alders- og udviklingstrin, de er på. 

- Jeg ved, at Svendborg som Elitekommune har et stort fokus på at udvikle miljøer, hvor de unge trives, og hvor både de unges fysiske og mentale fundament skal være i orden. Alt sammen for at skabe bæredygtige talenter, som har forudsætningerne for en potentiel elitekarriere i orden. Dette er fuldstændig i tråd med Team Danmarks mission om ”Mennesker og medaljer”, hvor vi netop ønsker at udvikle hele mennesker, som kan nå til toppen af skamlen, siger Peter Fabrin.

 

Fakta:
Svendborg Kommune blev som en af de første kommuner i landet ”Elitekommune”, som samarbejdsaftalen med Team Danmark hedder.

I Danmark er der 24 elitekommuner, og på Fyn er det Odense og Svendborg. En elitekommune udvikler og understøtter lokale talentmiljøer, så unge talenter kan trives og udvikle sig til at kunne begå sig sportsligt på højeste internationale niveau.

Elitekommunerne arbejder tæt sammen med idrætsskoler, lokale ungdomsuddannelser og de videregående uddannelsesinstitutioner for at give talenter mulighed for at kombinere elitesport og uddannelse.

For at sikre, at talentarbejdet sker på en forsvarlig og bæredygtig måde, har Svendborg Kommune især fokus på det sportspsykologiske, det fysiske og fysiologiske område, som kaldes SvendborgMentaliteten og SvendborgLab.