Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

Foruden Byrådet og de politiske udvalg er der en lang række andre udvalg, råd og nævn. Det er Byrådet, der i forbindelse med det konstituerende møde - efter hvert byrådsvalg - udpeger medlemmer hertil.

I menuen til venstre er listen over de mange råd og nævn m.fl.