Andre udvalg, råd og nævn

Andre udvalg, råd og nævn

Foruden kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg er der en lang række andre udvalg, råd og nævn. Det er kommunalbestyrelsen, der i forbindelse med det konstituerende møde - efter hvert kommunalvalg - udpeger medlemmer hertil.

I menuen er listen over de mange råd og nævn m.fl.