Dannebrog flagrer på baggrund af blå himmel

Grundlovsceremoni

Her finder du information om grundlovsceremonier i Svendborg Kommune, og hvordan du tilmelder dig.

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, og er optaget på en lov om indfødsretsmeddelelse, skal du inden for 2 år efter lovens ikrafttræden deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i.
 

Næste grundlovsceremoni

Næste cermoni afholdes den 15.08.2024. Der er frist for tilmelding den 31.07.2024. Du bedes tilmelde dig via linket under selvbetjening her på siden.
Det er personer, der er bosat i Svendborg Kommune, der kan tilmelde sig ceremonien.

Under grundlovsceremonien:

Du skal kunne fremvise gyldig legitimation med foto til ceremonien. Legitimationen skal være en af de nedenfor nævnte:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af en af ovenstående gyldige legitimationer, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Til ceremonien skal du skrive under på en erklæring om, at du vil overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Når du har underskrevet erklæringen, skal du udveksle håndtryk med borgmesteren. Du vil herefter få udleveret et statsborgerretsbevis som dokumentation på, at du nu er dansk statsborger.
 

Efter grundlovsceremonien

Efter afholdelse af grundlovsceremonien indsender Svendborg Kommune de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer efterfølgende ansøgerne som danske statsborgere i CPR-registret. Registreringen kan tage op til 10 hverdage fra afholdelsen af ceremonien.
Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside
Hvis du har spørgsmål til grundlovsceremonien, kan du kontakte os på telefon 6223 3000.