Dannebrog flagrer på baggrund af blå himmel

Grundlovsceremoni

Her finder du information om Grundlovsceremonien i Svendborg Kommune, og hvordan du tilmelder dig.

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Du skal deltage i en ceremoni senest 2 år efter loven er vedtaget. Hvis du ikke overholder denne frist, og fortsat ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du indgiven en ny ansøgning om dansk statsborgerskab.

Under ceremonien skal du skrive under på en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

 

Svendborg Kommune afholder grundlovsceremoni næste gang

31. august 2023 kl. 16:00

Rådssalen på Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 5700 Svendborg. 

Hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte Svendborg Kommune på telefon 6223 3000.

 

Inden du kan deltage i grundlovsceremonien, skal du indsende en tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold til ministeriet.
Hvis du ikke har sendt erklæringen til ministeriet, kan du ikke deltage i en grundlovsceremoni.
Læs mere om erklæringen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.