Høringer og afgørelser

23 sep

Bøsørevej 58A (5874) Udlejningstilladelse til campingplads, Klagefrist til og med 21-10 2021 Svendborg Kommune har meddelt udlejningstilladelse til campingplads på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 1bd. Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

23 sep

Landevejen 1A (5882) Landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 garager. Klagefrist til og med 21-10-2021. Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 garager på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 1c. Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

3 sep

Afgørelse efter vandløbsloven til krydsning af Stokkebækken ved Stubshoved med en styret underboring ved matrikel nr. 5a Galdbjerg By, Gudme og 9e Gudme By, Gudme. Klagefrist den 1. oktober 2021.

3 sep

Afgørelse efter vandløbsloven til krydsning af Stokkebækken ved Stubshoved med en styret underboring ved matrikel nr. 5a Galdbjerg By, Gudme og 9e Gudme By, Gudme. Klagefrist den 1. oktober 2021.