Høringer og afgørelser

4 okt

Svendborg Kommune udsender hermed Oure Vandværks kontrolprogram for de næste 5 år. Kontrolprogrammet sætter det årlige antal prøver, der skal udtages af drikkevandet, og hvilke stoffer, der skal undersøges for.