Høringer og afgørelser

12 apr

Børne- og Ungeudvalget har på møde d. 3. april 2019 besluttet, at sende Uddannelsespolitikken i Svendborg Kommune i høring i perioden fra 9. april til 14. maj 2019.

1 apr

Offentliggørelse af endelig vedtagelse af planer, miljøgodkendelse samt tilladelser for et biogasanlæg ved Kragekærvej, Tåsinge.