Høringer og afgørelser

5 apr

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til husdyrproduktionen på adressen Langemarken 37a, 5762 Vester Skerninge. Tilladelsen er meddelt efter husdyrbruglovens §16b. Husdyrbruget er nu tilladt med et samlet produktionsareal på 805 m2, der opføres ikke nye bygninger da det er den eksisterende svinestald som tages i brug til heste.

8 mar

Offentliggørelse af vedtaget plangrundlag og §25-tilladelse med tilhørende miljøvurderinger for vindmøller øst for Broholm. Klagefrist til og med den 5. april 2024