Høringer og afgørelser

2 dec

Afgørelse om oprettelse af vandråd for hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav

13 nov

Boligområde ved Egenappevej - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2017.19 og lokalplan nr. 636. Klagefrist til og med d. 11. december 2019.

7 nov

Ramsherred 10 - offentliggørelse af planforslag. Høringsfrist til og med den 8. december 2019.

31 okt

SIMAC og Nordre Kaj - Offentliggørelse af forslag til lokalplan 647. Høring til og med d. 2. januar 2020.