Høringer og afgørelser

20 jan

Svendborg Kommune har i forbindelse med projektet truffet en VVM-screeningsafgørelse efter §21 i Miljøvurderingsloven og fundet, at det ansøgte projekt ikke vil være omfattet af en miljøvurdering. Mac Baren ønsker at udvide med ny produktionsbygning på nabomatrikel.