Høringer og afgørelser

6 dec

Orientering om offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2021.03 og til lokalplan 674, For et boligområde ved Gemalvej i Kirkeby. Formålet med planforslagene er at give mulighed for at anvende området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse (fx enfamiliehuse) og tæt-lav boligbebyggelse (fx rækkehuse). Høringsfrist til og med den 7. februar 2023.

22 nov

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til husdyrproduktionen på adressen Hovedvejen 77, 5771 Stenstrup. Tilladelsen er meddelt efter husdyrbruglovens §16b.

21 okt

Høring af udkast fra den 21. oktober 2022 til og med den 4. november 2022 Ny planlægning for Petersminde teglværk, Stenstrup