Høringer og afgørelser

22 mar

Svendborg Kommune har den 12. september 2022 modtaget ønske om miljøgodkendelse af et projekt om ny ikke gastæt tank på biogasanlægget Kragekærvej 12 (5700) på matrikel 10a, Søby By, Bjerreby. Svendborg Kommune har i forbindelse med projektet i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, §33 givet et tillæg til miljøgodkendelse til etablering og drift af en ekstra ikke gastæt tank.

21 mar

Svendborg Kommune har den 15. marts 2023 modtaget VVM-anmeldeskema på et projekt om ny ikke gastæt tank på biogasanlægget Kragekærvej 12 (5700) på matrikel 10a, Søby By, Bjerreby. Svendborg Kommune har i forbindelse med projektet truffet en VVM-screeningsafgørelse efter §21 i Miljøvurderingsloven og fundet, at det ansøgte projekt ikke vil være omfattet af en miljøvurdering.

21 mar

Svendborg Kommune har den 23. januar 2023 modtaget VVM-anmeldeskema på et projekt om ny vejadgang til biogasanlægget Kragekærvej 12 (5700) på matrikel 10a, Søby By, Bjerreby. Svendborg Kommune har i forbindelse med projektet truffet en VVM-screeningsafgørelse efter §21 i Miljøvurderingsloven og fundet, at det ansøgte projekt ikke vil være omfattet af en miljøvurdering.

21 mar

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28.03.23 at der skal arbejdes videre med den aktuelle placering for et nyt alment bofællesskab i Vejstrup, og at der skulle afholdes en dialogbaseret workshop, som led i planlægningsprocessen. Læs mere om workshoppen her.

8 mar

Svendborg Kommune har den 16. januar 2023 modtaget VVM-anmeldeskema på et nyt Børnehus på Eriksholmsvej 2. Svendborg Kommune har i forbindelse med projektet truffet en VVM-screeningsafgørelse efter §21 i Miljøvurderingsloven og fundet, at det ansøgte projekt ikke vil være omfattet af en miljøvurdering.

8 mar

Svendborg Kommune har den 19. januar 2023 modtaget VVM-anmeldeskema på et signalanlæg i krydset Brovejen, Eriksholmsvej, Bergmannsvej. Svendborg Kommune har i forbindelse med projektet truffet en VVM-screeningsafgørelse efter §21 i Miljøvurderingsloven og fundet, at det ansøgte projekt ikke vil være omfattet af en miljøvurdering.