Høringer og afgørelser

1 jul

Svendborg Kommune har i samarbejde med Vand og Affald udarbejdet et udkast til Svendborg Kommunes nye affaldsplan. Affaldsplanen er udarbejdet på baggrund af fire temaer, som understøttes af syv indsatsområder, som skal sikre, at Svendborg Kommune når de nationale krav for affaldshåndteringen.

29 jun

Tømningsregulativet for hustanke i Svendborg Kommune skal opdateres, det kan påvirke borgere med fx lange adgangsveje og manglende vendeplads for slamsugerbilen. Regulativet er i offentlig høring i 8 uger ind til den 25. august 2022

28 jun

Jf. vandplanen skal der gives tilladelse til det regnbetingede udløb ved Rødkildeskoven. Denne tilladelse er i offentlig høring i 5 uger. Klagefristen er den 02-08-2022.

20 jun

Boligområde ved Kastanievej, Thurø: Offentlig høring af forslag til lokalplan 552 - tillæg 1 Høringsfrist til og med d. 18. juli 2022.