Høringer og afgørelser

5 feb

Lundeborg Badehotel - Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2017.05 og til lokalplan 641. Høringsfrist til og med d. 6. april 2020.

29 jan

Affaldsregulativet skal opdateres så det beskriver de nye sorteringsordninger for husholdningsaffald som skal træde i kraft i efteråret 2020. Høringsfrist 26. februar 2020