Svendborg tredjebedst på Fyn i erhvervsvenlighed

Nummer 40 på landsplan og nummer 3 på Fyn. Det er resultatet i Dansk Industris undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed 2022.

De sidste fire år har Svendborg Kommune samlet set skabt fremgang i Dansk Industris undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed. Dermed er Svendborg nu oppe på landsniveauet i forhold til virksomhedernes overordnede indtryk af erhvervsvenligheden i kommunen.

-Sidste år rykkede vi markant frem, og i år holder vi på mange måder kadencen. Det er ikke noget, vi er kommet sovende til, og både kommunalbestyrelsen, Erhvervsrådet og det samlede erhvervsliv fortjener stor anerkendelse for den måde, de formår at fastholde fokus på det gode samarbejde, siger Bo Hansen, borgmester, Svendborg Kommune.

Også Svendborg Erhvervsråd glæder sig over de potentialer, som undersøgelsen fremhæver:  

-Vi anerkender i høj grad de tiltag, kommunen har sat i gang. Der er mange gode takter, og vi ser frem til at inddrage undersøgelsens resultater i revideringen af kommunens erhvervspolitik og erhvervsrådets indsatsområder, siger René Ringsted, formand for Svendborg erhvervsråd og til daglig administrerende direktør for Halberg Properties A/S.

Fortsat fokus på indsatsområder

Svendborg Kommune er den femte bedste i hele Danmark i forhold til sagsbehandlingstiden af byggesager:

-Jeg er meget tilfreds over den positive fremgang, vi fastholder i forhold til sagsbehandlingen af byggesager. Det har gennem de seneste tre år været en politisk prioritet, som vi ser resultaterne af, forklarer Bo Hansen.

Undersøgelsen viser også en svag tilbagegang i oplevelsen af dialogen mellem kommunens politikere og embedsmænd på den ene side og erhvervslivet. Det vil Svendborg Kommune fortsat have fokus på.

I forhold til andelen af unge, der søger ind på en erhvervsfaglig uddannelse, rykker Svendborg tilbage med hele 31 pladser. Også i forhold til tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft er der tilbagegang: 

-Vi er ikke blinde for, at der er områder, vi fortsat skal have markant fokus på. Det drejer sig blandt andet om kvalificeret arbejdskraft og erhvervsfaglige uddannelser. Det er udfordringer, vi ikke står alene med. Det kan ikke alene løses af Svendborg Kommune, det skal løftes nationalt og i samarbejde med det lokale erhvervsliv, skolerne og uddannelsesinstitutioner. Vi er allerede i gang, uddyber Bo Hansen.

-Jeg er glad for, at der nu er sat fokus på at få flere til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Derudover gives der i Svendborg lærepladsgaranti inden for en lang række brancher, og det har vi store forventninger til, siger Rene Ringsted.