Sektornæstformand i FOA Sydfyn Maria Haladyn og Ældrechef i Svendborg Kommune Kirsten Vie Madsen underskriver lokallønsaftalen

Lokallønsaftale med fokus på rekruttering og fastholdelse

FOA Sydfyn og Ældreområdet i Svendborg Kommune har i forbindelse med denne overenskomstperiodes lokale lønforhandlinger indgået en aftale for de næste 3 år, hvor alle midlerne - det vil sige 1,5 mio. kroner - anvendes til rekruttering og fastholdelse af uddannet personale.

Der er forhandlet et forhøjet stillingstillæg for alle uddannede medarbejdere på ældreområdet i Svendborg Kommune på 7.000 kroner årligt og funktionsløn til nye mentorer i alle sektioner.


Maria Haladyn fra FOA Sydfyn udtaler:

For FOA har det været vigtigt at bruge lokallønsforhandlingerne til alle de medlemmer, der er ”rykket sammen i bussen” og har ydet en ekstra indsats i coronatiden, samt til en løndannelse, der kan styrke rekruttering og fastholdelse.

Jeg synes derfor, at det er meget positivt, at vi sammen med Svendborg Kommune er landet på en aftale, hvor alle uddannede får del af lokallønnen med rekruttering og fastholdelse for øje. Jeg synes også, det er et signal om, at man på ældreområdet i Svendborg kommune ønsker faglært personale og at de uuddannede kan se, at der er en lønmæssig gevinst, når man uddanner sig.

Det er positivt, at man nu får mentorer i alle sektioner, som har til opgave at sikre sig, at nye medarbejdere bliver introduceret på en god og faglig måde.


Ældrechef i Svendborg Kommune Kirsten Vie Madsen er enig:

Jeg er rigtig glad for forhandlingsresultatet. Vi har dygtige medarbejdere på ældreområdet, som vi gerne vil fastholde og vi har brug for at rekruttere mange nye kollegaer de kommende år. Stillingstillægget kommer alle til gode.

Det er samtidig altafgørende vi får taget godt imod nye kollegaer på ældreområdet. Mentorerne skal hjælpe med, at vi får nye kollegaer godt introduceret, så de kan levere den gode professionelle service til Svendborg Kommunes borgere.


For yderligere information:

  • Sektornæstformand i FOA Sydfyn Maria Haladyn. Telefon: 21 68 74 80
  • Ældrechef i Svendborg Kommune Kirsten Vie Madsen. Telefon: 24 88 69 00

Billedtekst: Sektornæstformand i FOA Sydfyn Maria Haladyn og Ældrechef i Svendborg Kommune Kirsten Vie Madsen underskriver lokallønsaftalen