Åbne postlister

På de åbne postlister har du mulighed for at se hvilke breve og e-mails, der indgår til Svendborg Kommune.

Postlisterne udtrækkes en gang dagligt fra kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Senest fra kl. 12 er foregående dags postliste tilgængelig.
 

Undtagelser

Ikke al post kommer på postlisten. Post der er lukket for aktindsigt kommer ikke på postlisten. Det kan være post som:

  • er omfattet af reglerne om tavshedspligt (beskyttelse af personlige og private interesser)
  • indeholder tilbud i forbindelse med licitation og udbud
  • vedrører køb og salg
  • udgør kommunens interne post

Post, som ikke registreres i det elektroniske system, vil heller ikke kunne ses på postlisterne. Det drejer sig om orientering vedrørende love, bekendtgørelser, cirkulærer, pjecer, tryksager, reklamer og lignende.
 

Postlistens indhold

Postlisten viser følgende information:

  • Journaldato - den dag dokumentet er registreret i det elektroniske system
  • Dokumentdato - dokumentets afsendelsesdato
  • Afsender - personnavn, firma, forening eller anden afsender
  • Titel - en kort og dækkende overskrift for dokumentets indhold
  • Løbenr. - kan benyttes, hvis dokumentet skal søges i det elektroniske system

Sagsansvarlig enhed - den afdeling eller institution der har registreret dokumentet
 

Aktindsigt

Du kan ikke uden videre få udleveret et dokument, fordi det optræder på postlisten. Et dokument kan godt indeholde tavshedsbelagte oplysninger og alligevel optræde på postlisten, så længe de tavshedsbelagte oplysninger ikke optræder på postlisten.

Ønsker du aktindsigt, skal du som hidtil henvende dig til den sagsansvarlige afdeling eller sekretariatet i det aktuelle direktørområde. Direktørområdernes mail-adresse fremgår af kontaktsiden.