Få viden om kommende udbud, hvordan du bliver leverandør, e-fakturering og lignende under dette punkt.

Leverandør til kommunen

I Svendborg Kommune køber vi hvert år varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsydelser for flere hundrede millioner kroner.

Når vi køber ind, sker det ud fra et bedst og billigst-princip. Men samtidig stiller vi en række krav til vores leverandører om løn- og ansættelsesvilkår, lærlinge, socialt ansvar, ansvarlig skatteadfærd, gæld, miljø og bæredygtighed.

Indkøbsaftalerne bliver til via offentlige EU-udbud, licitationer og samhandelsaftaler, som er underlagt de offentlige udbudsregler, herunder udbuds- og tilbudslovgivningen.

Større løbende indkøb af varer og tjenesteydelser er udbudspligtige og skal derfor udbydes i offentlig konkurrence. Aftalerne udbydes løbende og kan følges på vores offentlige udbudsplan. Før vi udbyder aftaler, bestræber vi os på at have en dialog med markedet, så vi sikrer den bedst mulige aftale for begge parter. På mindre indkøbsområder indgår vi typisk samhandelsaftaler ved at indhente tilbud direkte på markedet.

Bygge- og anlægsydelser og rådgiverydelser udbydes primært som underhåndsbud og indbudte licitationer blandt de håndværkere, entreprenører og rådgivere, der står registreret på leverandørlisten. 

Vi hører altid gerne fra jer, hvis I er interesserede i at blive leverandører til os.