Foto: Social- og sundhedsassistent

Ældreområdet giver jobgaranti

Fra 2023 garanterer ældreområdet job i et år, til alle elever, der færdiggør en social- og sundhedsuddannelse i Svendborg Kommune.

Vi skal have kompetente medarbejdere til at løse velfærdsopgaven på ældreområdet også i fremtiden. Derfor har Senior-, Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at social- og sundhedsassistentelever og social- og sundhedshjælperelevere tilbydes et års jobgaranti efter endt uddannelse i Svendborg Kommune.

Det er ingen hemmelighed, at der i hele landet er rekrutteringsudfordringer på velfærdsområdet. I Svendborg Kommune går det heldigvis godt med at rekruttere social- og sundhedselever og lige nu er alle elev-pladser til det nyeste hold af social- og sundhedsassistenter besat, fortæller Hanne Klit, formand for Senior- Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune og fortsætter:

Jobgarantien er en mulighed for, at alle social- og sundhedselever får mulighed for relevant erhvervserfaring og kontakt til arbejdsmarkedet, når de har færdiggjort deres uddannelse.

Der er selvfølgelig ikke kun én løsning på rekrutteringsudfordringerne og derfor arbejder vi også med mange forskellige indsatser. Vi har bl.a. også et stærkt samarbejde med jobcenteret om brancheskift og ungeindsatser i Svendborg Kommune, der gør, at flere søger uddannelserne.

Kontaktoplysninger:

  • Udvalgsformand for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit. Telefon: 24 96 91 41