Aktindsigt

Der er ingen krav til, hvordan borgeren skal anmode om aktindsigt. Det kan ske via brev, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse.

Det er ikke et krav, at du skal begrunde dit ønske om aktindsigt. Det er heller ikke nødvendigt at kende journalnummeret eller betegnelsen for den sag, som du ønsker aktindsigt i. Kommunes personale vil gerne hjælpe dig. Det er dog nødvendigt, at du angiver tilstrækkelige oplysninger, så sagen kan identificeres og det tema sagen eller dokumentet vedrører. Dette er f.eks. ved en anmodning om aktindsigt med følgende ordlyd: der ønskes aktindsigt i sager om udstedelse af jagttilladelser”

Aktindsigt skal som udgangspunkt kun gives i eksisterende materiale i sagen, og kommunen er således ikke forpligtet til at udarbejde nyt materiale, analyser, statistikker m.m.

Kommunen skal snarest og inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt færdigbehandle anmodningen, med mindre dette på grund af sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt.

Du har altid krav på at få en begrundelse, hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din anmodning om aktindsigt.