Ungeportalen samler tilbud om hjælp til unge

Ungeportalen samler tilbud til unge, der har brug for en ekstra hånd

Oplever du som ung at have brug for hjælp, fordi du er i krise, eller står med nogle udfordringer, så kan det være svært at finde rundt mellem de mange kommunale og frivillige tilbud, som eksisterer i dag. Med støtte fra Socialstyrelsen har Svendborg Kommune igennem projekt ’En fremstrakt hånd’ udarbejdet en hjemmeside med det specifikke formål at samle tilbud til unge i mistrivsel ét sted.

I Svendborg Kommune skal det være trygt at være ung - også selvom man har det svært. Det skal hjemmesiden ”Ungeportalen” være med til at sikre. På Ungeportalen kan man som ung finde en bred vifte af tilbud. Lige fra tilbud om vejledning om valg af uddannelse, til tilbud hvis man føler sig ensom, hvis rusmidler fylder for meget, eller hvis man har mistet én, man holder af.

Formand for Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget, Henrik Nielsen, glæder sig over den nye hjemmeside:

-Ungeportalen er med til at gøre vejen mellem ung og ”kommune” mere tilgængelig, så vi nemmere og hurtigere kan få hjulpet de unge godt tilbage på sporet. Jeg tror, at det er en vigtig forebyggelsesbrik hen imod bedre trivsel, forklarer Henrik Nielsen.

 

Ikke kun for de unge

Det er ikke kun unge, som kan have svært ved at finde frem til relevante tilbud om hjælp. Forældre og pårørende til unge i mistrivsel, som ønsker hjælp, oplever også at skulle navigere rundt mellem mange tilbud på mange forskellige platforme. Det samme kan også opleves fra fagpersoner omkring den unge, som ikke nødvendigvis er bekendt med alle kommunale, regionale eller frivillige tilbud til unge i mistrivsel.

Derfor er Ungeportalen også målrettet forældre og pårørende samt fagpersoner. Det betyder, at disse grupper igennem Ungeportalen kan finde tilbud om hjælp, hvis de står med en ung, der mistrives, eller på anden vis har behov hjælp. Samtidig tilbyder siden også et hurtigt overblik over tilbud i de tilfælde, hvor der er akut brug for hjælp. Hjemmesiden bliver løbende opdateret, så tilbuddene forbliver aktuelle.

 

Fakta

Svendborg Kommune modtog i slutningen af 2019 en bevilling fra Socialstyrelsen på 6.7 mio. kr. til et 3-årigt projekt målrettet psykisk sårbare unge, og forældre til psykisk sårbare unge. Projektet løber til udgangen af 2022. Projektet hedder ’En fremstrakt hånd’. Formålet med projektet er at forbedre den mentale sundhed blandt unge i alderen 13-25 år, således at de unge og deres familier bevarer deres tilknytning til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Ungeportalen findes på www.ungeportalen.svendborg.dk og på Instagram under navnet ’Ungeportalen’.