Fra venstre ses Peter Mouritsen, ejendomschef i Svendborg Kommune, Kirsten Vie Madsen, ældrechef i Svendborg Kommune, Conny Krog, projektleder i FAB og Henrik Max Rasmussen, byggechef i FAB

Fyns Almennyttige Boligselskab skal bygge nyt demensvenligt plejecenter i Tankefuld

Vedlagte billeder:

Billede 1 – Fra venstre ses Peter Mouritsen, ejendomschef i Svendborg Kommune, Kirsten Vie Madsen, ældrechef i Svendborg Kommune, Conny Krog, projektleder i FAB og Henrik Max Rasmussen, byggechef i FAB

Billede 2 – Fra venstre ses Kirsten Vie Madsen, ældrechef i Svendborg Kommune, Conny Krog, projektleder i FAB og Henrik Max Rasmussen, byggechef i FAB

-----------------------------------

Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune valgte på deres møde den 31. oktober 2022 FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab) som det boligselskab, der skal bygge og drifte det nye plejecenter i Tankefuld.

Svendborg Kommune og FAB har nu skudt processen i gang og taget de indledende drøftelser om at bygge fremtidens demensboliger i Tankefuld.

Det nye plejecenter med 48 demensvenlige plejeboliger skal opføres delvist som erstatningsbyggeri for det eksisterende plejecenter, Caroline Amalielund og delvist for at imødekomme behovet for flere plejeboliger i Svendborg Kommune.

”Vi ser frem til et godt samarbejde med FAB om at få bygget et demensvenligt, innovativt og bæredygtigt pleje- og aktivitetscenter i Tankefuld, der skal være med til at danne rammerne for det gode ældre liv og fællesskab på tværs af generationer” fortæller formand for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget Hanne Klit.

”Vi er utroligt glade for at indgå i samarbejdet, og at vi har taget det første skridt i en spændende proces, siger bestyrelsesformand i FAB, Erling Nielsen. Bæredygtigt byggeri og det sociale ansvar er pejlemærker i FAB’s strategi, og jeg er derfor stolt af, at vi i dette projekt både fokuserer på at bygge sunde boliger, men også at vi skaber rammerne for et trygt og godt seniorliv for vores beboere”.

Svendborg Kommune og FAB går nu i gang med at udarbejde kontrakter for salg af areal til FAB samt for det fremtidige samarbejde. Plejecentret forventes at stå klar ultimo 2025.

Yderligere information