Dykker planter ålegræs på havbunden. Foto fra Vejle Sund Fjord

Ny viden om kritisk miljøtilstand i Det Sydfynske Øhav

Svendborg Kommune kan nu målrette hjælpen til ilde tilredte havmiljøer efter at have modtaget resultater fra fælles fynsk projekt.

Kommunerne rundt om Lillebælt deler nu de første resultater om et fælles projekt for genopretning af livet på havbunden. Den samlede indsats kaldet ”Liv i Lillebælt” har til formål at forbedre miljøtilstanden i vores havområder. For resultaterne taler klart: Det står skidt til under havoverfladen, og det gælder i særdeleshed Det Sydfynske Øhav.

Torsk og fladfisk forsvinder og hvert år i sommerperioden bliver havet ramt af iltsvind. Miljøministeriets målinger fra august i år viser, at det for tiden er særligt slemt i øhavet.

Derfor har man også allerede længe været i gang med at undersøge, hvordan udviklingen kan vendes og sunde havmiljøer kan genoprettes, og nu får Svendborg Kommune gavn af de fælles rapportresultater.

 

Redningsplan får bedre afsæt
 

Svendborg kommunalbestyrelse har over de næste fem år afsat midler til, at en halvtidsmedarbejder kan arbejde på at finde løsninger. Terkel Broe Christensen, der er biolog i Svendborg Kommune, har allerede været i gang i et halvt år:

-Man kan ikke se det, før man er dernede. Men omtrent en tredjedel af havbunden er helt død. Det er jo skræmmende og det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Rapporterne her gør os nu meget klogere på årsagerne til de dårlige miljøforhold og ikke mindst hvilke indsatser vi kan gøre for at genskabe vores natur og biodiversitet, fortæller han.

Undersøgelserne fra forprojektet i ”Liv i Lilllebælt” slår fast, at reduktion af næringsstoffer udledt i havet er højst nødvendigt for at forsøge at genoprette en sundere miljøtilstand i Lillebælt. Men resultaterne peger også på, at man parallelt kan gøre andre helt konkrete indsatser for at skabe bedre livsbetingelser på forholdsvist kort tid:

-Vi skal blandt andet se på, om vi skal ud at etablere stenrev og plante ålegræs. Græsset tilbageholder mere CO2 end skov på land, så det løfter allerede naturkvaliteten meget, fortæller Terkel Broe Christensen.

Kommunerne rundt om Lillebælt vil sammen gå videre og søge støtte ved eksterne samarbejdspartnere, og kan herefter beslutte om de konkrete genopretningsaktiviteter kan sættes i værk.

 

BAGGRUND: LIV I LILLEBÆLT

Forprojektet og de to rapporter er udarbejdet af forskere og eksperter fra Center for Marin Naturgenopretning.

Bevillingen til forprojektet er givet under VELUX FONDENs miljøprogram, som fremmer et sundt havmiljø, der kan stå imod klimaforandringerne.

De 11 deltagende kommuner er Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Ærø Kommuner.