Solcelleanlæg på mark med levende hegn. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nye sol- og vindenergiprojekter valgt ud til offentlig idéfase

Svendborg Kommunes administration har gennemgået en lang række ansøgninger om at etablere nye, større solcelleanlæg og vindmøller i Svendborg Kommune. Kommunalbestyrelsen har besluttet at lade tre projekter gå videre. Derfor skal kommunens administration og alle interesserede borgere nu se nærmere på muligheden for, hvordan de foreslåede anlæg til vedvarende energi bedst vil kunne blive realiseret.

I alt har Svendborg Kommune modtaget ansøgninger om cirka 700 hektar solenergi og 11 vindmøller. Projekterne er indsendt igennem to åbne ansøgningsrunder i løbet af det forgangne år og kan alle ses på svendborg.dk/sologvind.

To solanlæg og ét med både sol og vind

Ud af ansøgningerne har Kommunalbestyrelsen nu valgt at gå videre med tre projekter, der holder sig inden for rammen af, hvor meget vedvarende energi, der skal etableres frem mod 2030.

Rammen lyder på 145 hektar solceller og seks større vindmøller. Et niveau, der blev besluttet enstemmigt af Kommunalbestyrelsen ved udgangen af 2022 som et skridt på vej til målet om at blive en klimaneutral kommune i senest 2050 – med et delmål om at være omstillet til 100% vedvarende energi i 2040.

Tre af de seks kommende vindmøller forventes besluttet placeret ved Broholm, Gudme. Det betyder, at der skal findes plads til tre mere, foruden de 145 hektar solceller.

Den 28. februar i år besluttede Kommunalbestyrelsen at give grønt lys til at fortsætte en videre proces for de tre følgende projekter:

 1. Et hybridprojekt (bestående af både sol- og vindenergi) ved Høje Dong: Tre vindmøller á ca. 150 meter og ca. 60 hektar solenergianlæg. Hybridprojektet ønskes placeret øst for Svendborgmotorvejen.
 2. Svendborg Fjernvarme: Her skal der arbejdes videre med at finde arealer til solenergianlæg til Svendborg Fjernvarmes produktionsenhed.
 3. Solenergianlæg syd for Højlundsvej, Gudbjerg: Ca. 60 hektar solcelleanlæg, der ønskes etableret i tilknytning til to eksisterende vindmøller á ca. 80 m.

Næste skridt: Idéfase – byd ind med dine forslag

Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte en såkaldt ”for-offentlighedsfase”, eller idéfase, som Svendborg Kommune har valgt at kalde det. Det er vigtigt at notere sig, at åbningen af en sådan forudgående høringsfase ikke er lig med en endelig politisk beslutning om at etablere de tre projekter. Formålet med idéfasen er at give borgere, interesseorganisationer og interesserede mulighed for at kommentere, stille spørgsmål og komme med idéer og forslag på et tidligt tidspunkt i processen.

Er der for eksempel noget, som bør have særlig opmærksomhed i det videre arbejde med miljøvurdering? Kan man tænke rekreative muligheder med, bedre adgang til naturen, eller kan man se en mulighed for at støtte biodiversiteten i området samtidig? Hvordan kan man bedst udmønte de 40 % andele af anlæggene til lokalt medejerskab rent praktisk?

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at gå videre med planlægningen for et eller flere af projekterne, vil endnu en offentlighedsfase blive gennemført. Her kan forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurdering af planer og projekt sendes i offentlig høring.

Svendborg Kommune opfordrer imidlertid alle interesserede til at indsende de første ideer og forslag til den videre planlægning for hhv. hybridprojektet ved Høje Dong samt for solenergi-projektet syd for Højlundsvej, Gudbjerg nu. Idéerne bliver samlet og vil indgå i den politiske behandling.

Idéer og forslag til begge projekter skal være modtaget hos Svendborg Kommune den 3. maj 2023.
Se, hvordan du giver dit besyv med lige her
(scroll ned til det givne projekt på siden)

Borgermøder – hør mere om projekterne og spørg løs

Ud over idéfasen inviterer Svendborg Kommune til borgermøder. På hvert borgermøde vil den projektejer, der har ansøgt om at etablere det respektive anlæg, være til stede for at fortælle om sit anlæg, foruden bl.a. om mulighederne for lokalt medejerskab og om VE-loven (VE: Vedvarende Energi).

Svendborg Kommune vil på begge borgermøder informere om planlægnings– og miljøvurderingsprocessen.

Tilmeld dig her for at blive klogere på projekterne:

 • Høje Dong: Borgermøde den 20. april 2023 kl. 19.00 i Kirkeby Forsamlingshus, Vævervej 6, 5771 Stenstrup
  Gå til tilmelding
   
 • Højlundsvej, Gudbjerg: Borgermøde den 24. april 2023 kl. 19.00 i Gudbjerg Forsamlingshus, Byvej 44, 5892 Gudbjerg
  Gå til tilmelding

Klik her for at læse mere om ansøgninger, udvalgte projekter, planlægningsproces og Svendborg Kommunes klimaindsatser i det hele taget