Illustration Valg

Valg

Det er kommunens opgave at planlægge og afholde valg. Der afholdes følgende valg:

  • Folketingsvalg Hvert fjerde år eller oftere, afholdes der valg til Folketinget. Folketingets medlemmer vælges for fire år, men statsministeren kan til enhver tid udskrive nyvalg.
     
  • Kommunal- og Regionsrådsvalg Hvert fjerde år afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd - altid den tredje tirsdag i november. Medlemmerne vælges for fire år.
     
  • Europaparlamentsvalg Europaparlamentsvalg holdes hvert femte år og sædvanligvis i første halvdel af juni måned.
     
  • Folkeafstemning Ifølge grundloven skal der i visse situationer afholdes en bindende folkeafstemning om et lovforslag, som Folketinget har vedtaget. Herudover kan det ved lov bestemmes, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om et bestemt emne. Alle, der har valgret til Folketinget, har ret til at deltage i folkeafstemninger.