Svendborg Kommunes Erhvervspolitik 2023-2027. Ansvarlig vækst

Svendborgs Kommunalbestyrelse har i Erhvervspolitik 2023-2027 fokus på "ansvarlig vækst". Det har vi, fordi vi som kommune gerne vil udvikle os, så ansvarlighed og vækst kommer til at gå hånd i hånd. Med Erhvervspolitikken vil vi gerne understøtte både små og store virksomheder - både når de gerne vil vækste, men også når de tænker grønt, bæredygtigt og ansvarligt.

Erhvervspolitkken suppleres af en handleplan, der sætter handling bag ordene i politikken for perioden 2023 - 2025. Efter 2025 skal handleplanen revideres, så vi fortsat sikrer, at den bidrager bedst muligt til ambitionen om ansvalig vækst - også i den sidste del af politikkens løbetid. 

Politikken er opdelt i fem temaer:

  • Lokal erhvervsservice
  • Attraktivt investeringsmiljø
  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Grøn omstilling
  • Innovation og iværksætteri

Se Erhvervspolitkken for 2023 - 2027
Se Handleplan 2023 - 2025 til Svendborg Kommunes Erhvervspolitik 2023 - 2027