14 nov

Billede 1 – Fra venstre ses Peter Mouritsen, ejendomschef i Svendborg Kommune, Kirsten Vie Madsen, ældrechef i Svendborg Kommune, Conny Krog, projektleder i FAB og Henrik Max Rasmussen, byggechef i FAB Billede 2 – Fra venstre ses Kirsten Vie Madsen, ældrechef i Svendborg Kommune, Conny Krog, projektleder i FAB og Henrik Max Rasmussen, byggechef i FAB

10 okt

For fjerde år i træk er det tid til at hylde de ekstraordinære indsatser indenfor idræt, kultur, kunst og spejderliv til PRISFESTEN 2022. Indstillingsperioden er startet og alle kan sende deres bud på mulige nominerede i de ni kategorier frem til den 9. november.

5 okt

49,5 millioner kroner i turismeomsætning og deltagere, der har lyst til at vende tilbage til Svendborg. Dertil kommer begejstrede borgere og et lige så begejstret erhvervsliv. Resultaterne efter DGI Landsstævne 2022 tegner et tydeligt billede af en succes.

16 dec

Svendborg Kommune har igennem de seneste år arbejdet fokuseret med fremme af mental sundhed og trivsel og tidlig opsporing af unge med psykisk sårbarhed. Med en bevilling på næsten 3 mio. kr. fra Socialstyrelsen tager Svendborg Kommune et nyt skridt målrettet unge med selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse. Målet er at give en bedre støtte og vejledning til både den unge selv, familien og netværket omkring den unge.