Nu kan du indstille kandidater til årets klimapris 

Hvem fortjener særlig anerkendelse for deres arbejde med grøn omstilling i kommunen? Svendborg Kommune og den bæredygtige nonprofitorganisation GO2Green indkalder kandidater til årets klimapris, der gives til både grønne ildsjæle og ansvarsfulde virksomheder.  

Alle borgere i Svendborg Kommune kan nu indstille netop de kandidater, som de synes, fortjener særlig hæder og anerkendelse for at vise vejen til en mere klimavenlig fremtid.   

Klimaprisen har til formål at hylde dem, der inspirerer os andre til, hvordan vi kan indrette vores hverdag, forretning og i sidste ende resten af samfundet på en mere klimavenlig måde.

Netop gode eksempler er der brug for, hvis man skal tro en ny meningsmåling gennemført af Voxmeter for Region Syddanmark. Næsten tre ud af fire danskere mener, at vi hver især selv har et ansvar for at forhindre klimaforandringerne. Til gengæld ved knap halvdelen af os ikke, hvordan vi bedst gør det.

Hvem kan vinde årets klimapris?

Klimaprisen har to kategorier: én for virksomheder og én for civilsamfundsaktører, dvs. institutioner, foreninger, borgere mv.

Alle kan indstille kandidater, der lever op til ét eller flere af nedenstående kriterier.

For civilsamfundsaktører (institutioner, foreninger og borgere) gælder, at de:

  • har ydet en særlig klimaindsats enten i form af initiativer til CO2-reduktion eller klimatilpasning
  • har en nytænkende og kreativ tilgang til løsning af en konkret klimaudfordring
  • har arbejdet for at undervise i, fortælle om og viderebringe klimainitiativer til andre borgere, foreninger eller virksomheder.

For virksomheder gælder, at de:

  • fremstiller et produkt, en ydelse, en rådgivning eller lignende, der medvirker til enten CO2-reduktion eller til klimatilpasning
  • har nedbragt deres egen CO2-udledning.
  • har indarbejdet bæredygtig omstilling i enten deres forretningsmodel, virksomhedsstrategi eller lignende og arbejder for at opbygge bæredygtige kompetencer.

Institutioner og foreninger skal have adresse eller aktiviteter i Svendborg Kommune. Virksomheder skal have CVR-nummer registreret på en adresse i Svendborg Kommune, eller virksomheden skal være beliggende i Svendborg Kommune. Borgere, der indstilles til prisen, skal være bosat i Svendborg Kommune.

Sådan indstiller du en kandidat

Udfyld formularen, som du finder her.

Fristen for at indstille kandidater er søndag den 1. oktober 2023.

Klimaprisens dommerpanel nominerer tre indstillede kandidater fra hver kategori, som alle borgere senere vil få mulighed for digitalt at stemme på.

Kåring på Frederiksø

Vinderne bliver offentliggjort til en prisuddelingsfest på Kammerateriet i Svendborg torsdag den 16. november 2023 kl. 16.