Den lokale CO2-udledning steg i 2021    

Vi bruger mere og mere energi – og den er ikke grøn. Det viser den seneste opgørelse over CO2-udledningen i Svendborg Kommune som geografisk område. Samtidig har kommunen i sin egen drift formået at reducere klimaaftrykket ved at forbruge mindre varme, udskifte gasfyr og omstille bilparken.

357.100 ton CO2. Det er, hvad Svendborg Kommune som geografisk område udledte i 2021, og det er 3 procent mere end i 2020. Det viser den seneste opgørelse over CO2-udledningen i kommunen, som netop er blevet udarbejdet for 2021.

“Man skal selvfølgelig huske, at der er tale om et øjebliksbillede, og at der kan være markante udsving fra år til år på grund af forhold, vi ikke har indflydelse på. Men uanset hvordan man læser den her opgørelse, synes jeg, man må konkludere, at det går langsommere, end vi ønsker,” udtaler formand for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel.

Stigningen skyldes flere forskellige forhold. Først og fremmest var der i 2021 et øget energiforbrug i stort set hele samfundet, blandt andet fordi 2021 var et år med færre COVID-19-restriktioner end 2020. For det andet bød 2021 på mindre vind og sol end normalt. Og for det tredje producerede kraftvarmeanlæg i Svendborg Kommune væsentligt mere el i 2021 end i 2020, især gennem afbrænding af naturgas. Fordi den lokalt producerede el i mindre grad er baseret på vedvarende energi end den el, vi ellers ville have fået fra andre dele af landet, øger det CO2-udledningen.

Mere fossil end grøn energi  

Langt hovedparten af den lokale CO2-udledning kommer fra den energi, vi bruger til at producere varme og el, samt landbrug og transport – i den nævnte rækkefølge. Mere specifikt er det de fossile brændsler som naturgas, benzin og diesel samt dyrkning af landbrugsjorde, husdyr og husdyrgødning, der udleder CO2.

Mens udledningen fra landbruget faldt en smule i 2021, steg forbruget af fossile brændsler i både transporten og til produktion af el og varme med 12 procent. Dermed bruger vi overordnet set mere fossil energi end vedvarende energi. Den samlede andel af vedvarende energi i energiforbruget til el, varme og transport i Svendborg Kommune er kun 40 procent.

 “At vi ligefrem bruger mere fossil energi end i 2020, er en dårlig nyhed. Det understreger, hvor vigtigt det er, at vi ikke begynder at slække på vores ambitioner for vedvarende energi. Hvis vi skal af med de fossile brændsler – og det skal vi – er der ingen vej uden om flere vindmøller og solceller i kommunen. Og det skal selvfølgelig ske på en måde, hvor de, der skal leve med generne, får mulighed for at få del i goderne,” udtaler formand for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel.

Tilbage i december 2022 besluttede kommunalbestyrelsen netop at fordoble rammen for, hvor mange større vind- og solcelleanlæg der må planlægges for. Det betyder, at der nu kan opsættes 145 hektar solceller og seks vindmøller på hver 150 meter. Tre af de seks møller er planlagt til at skulle opføres ved Broholm, mens de øvrige tre er i planlægning ved Høje Dong sammen med 50 hektar solceller. Derudover er 60 hektar solceller i planlægning mellem Gudbjerg og Lakkendrup. De to sidstnævnte med mulighed for op til 40 procents medejerskab for lokale borgere.

Ét sted i klimaregnskabet for kommunen som geografi er der dog en bemærkelsesværdig reduktion i CO2-udledningen, nemlig husholdningerne. Det skyldes hovedsageligt, at flere konverterede til individuelle varmepumper. Til gengæld var husholdningernes samlede energiforbrug stigende på grund af en koldere vinter. Det samme var udledningen fra personbiler, som står for hele 80 procent af udledningen fra vejtransporten.    

Udledningen fra kommunens drift er faldende

Mens CO2-udledningen for kommunen som geografisk område steg i 2021, faldt den samme år 3 procent for kommunen som virksomhed i forhold til 2020. I 2022 er den ligeledes faldet med 3 procent ifølge den nyeste opgørelse for kommunens egen CO2-udledning, som kommer et helt år før den samlede opgørelse, fordi den er baseret på lettere tilgængelige data.    

Faldet i kommunens egen CO2-udledning skyldes især et reduceret varmeforbrug, fordi der har været skruet ned for rumtemperaturen, og desuden konvertering til varmepumper. Men også udskiftning af fossildrevne biler med elbiler spiller ind.

Til gengæld står kommunens drift – især bygninger, men også medarbejdertransport, bus- og færgedrift – kun for 2 procent af den samlede udledning i kommunen som geografisk område.

Fakta

 • Hvert år udarbejder Svendborg Kommune to CO2-opgørelser for udledningen i kommunen. Den ene viser udledningen på geografisk niveau. Det vil sige al den udledning, som kan måles inden for kommunegrænsen. Den anden viser udledningen fra kommunens egen drift.
 • Opgørelserne medregner ikke udledningen fra vores forbrug af varer, tjenester og udenrigsflyvning, da det er vanskeligt at måle. Ifølge den grønne tænketank CONCITO udgør gennemsnitsdanskerens årlige udledning 13 ton CO2, når man tæller forbrug med. Til sammenligning er den gennemsnitlige udledning per person i Svendborg Kommunes klimaregnskab 6,1 ton CO2 med den nuværende opgørelsesmetode.
 • De to opgørelser kommer med et års forskydning, fordi der er forskel på, hvornår den nødvendige data er tilgængelig i de centrale registre som BBR, Skat, Energistyrelsen, Danmarks Statistik m.fl. Den aktuelle opgørelse for kommunens drift er derfor for 2022, mens den for hele kommunen er for 2021.
 • Opgørelsen for udledningen på geografisk niveau er fra Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab, som er et værktøj, der skal gøre det nemmere for kommunerne at opsætte deres egne energi- og klimaregnskaber. Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab kan ikke bruges til at sammenligne de seneste år med tidligere år, da datagrundlaget er blevet større og mere detaljeret. Energistyrelsen arbejder på at gøre det muligt at sammenligne og se udviklingen helt tilbage til 2010.
 • Ifølge Svendborg Kommunes klimahandleplan fra 2022 skal kommunen som virksomhed være 100 procent omstillet til vedvarende energi (VE) i 2030 og som geografisk område i 2040. Derudover skal kommunen som geografi opnå klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050. Find kommunens klimahandleplan her.

Hvad kan du selv gøre for at reducere dit klimaaftryk?

 • Er du boligejer, og bor du i et område uden planer om fjernvarme, kan du skifte dit gas- eller oliefyr ud med en varmepumpe – du kan søge tilskud fra statens varmepumpepulje, som åbner 12. september 2023. Læs mere om varmepumpepuljen her.
 • Som boligejer kan du også energioptimere din bolig. Svendborg Kommune giver tilskud til et uvildigt energitjek. Læs om energitjekket her.
 • Du kan spare på energien i hverdagen, f.eks. ved at tage kortere bade, bruge tørrestativ i stedet for tørretumbler og meget mere. Find flere sparetips her. 
 • Du kan tage cyklen eller den kollektive transport i stedet for bilen, hvis det er en mulighed for dig. Bybusserne i Svendborg kører gratis i weekender og på helligdage. Kommunen har også en el-delebil, der kan benyttes af borgere i weekender. Læs mere om delebilen her.   
 • Du kan skifte oksekød ud med svinekød, kylling eller fisk – og meget mere. Find links til mere viden og konkrete opskrifter her.  
 • Du kan søge efter – eller selv etablere – et grønt nabofællesskab og få flere bæredygtige aktiviteter ud i lokalsamfundet. Læs mere om grønne nabofællesskaber her.