Foto: Frivilligfest - fællessang

Svendborg Kommune fejrer frivillige og overrækker priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget vil gerne takke de frivillige for deres indsats og inviterer alle frivillige fra det frivillige sociale område til fejring. Det sker lørdag den 30. september i Midtbyhallen. Til fejringen overrækker Senior-, Social og Sundhedsudvalget de to priser, der er målrettet området, FrivilligSocialPrisen og RespektPrisen. Handicaprådet har i lighed med tidligere år valgt også at overrække deres Handicappris til fejringen.

Frivillige gør hver dag en forskel for mennesker, der har brug for en ekstra støtte i livet. De bruger tid på at lytte, yde rådgivning, skabe gode fællesskaber og meget mere. Deres frivillige engagement giver livskvalitet og glæde for mange. Det frivillige sociale område tæller omkring 100 forskellige foreninger, netværk og grupper. Mangfoldigheden af tilbud til sårbare og udsatte mennesker er stor.

-Jeg glæder mig til at møde alle de engagerede frivillige på det frivillige sociale område. Det er vigtigt, at vi anerkender deres indsats og ikke kommer til at tage dem for givet. De arbejder med at holde de mange aktiviteter og tilbud i gang. På forskellig vis bidrager frivillige til at øge livskvaliteten hos vores sårbare og udsatte medmennesker. Det kan vi ikke takke dem nok for. Vi ønsker i udvalget at give et ekstra skulderklap ved at overrække FrivilligSocialPrisen og RespektPrisen. I år er der kommet rigtig mange spændende indstillinger, siger Hanne Klit, formand for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, Svendborg Kommune.

Alle har haft mulighed for at indstille kandidater til priserne frem til den 1. september. Det betyder, at atten kandidater er i spil til FrivilligSocialPrisen og elleve til RespektPrisen. Modtagerne af de to priser afsløres til fejringen. De indstillede kandidater er et godt billede på mangfoldigheden af foreninger, grupper og enkeltpersoner, der arbejder inden for det frivillige sociale område. Desuden giver de et billede af, at de områder, som frivillige brænder for, er ganske forskellige.

Indstillede kandidater til FrivilligSocialPrisen

 • App-Guiderne, Svendborg Sygehus
 • Fibro Netværk Sydfyn, Fibromyalgi- og Smerteforeningen
 • Foreningen Købmanden i Lundeborg
 • Frivillige i Demensbyen på Bryghuset
 • Frivillige i Stenstrup Dagcenter
 • Frivillige i Tåsinge Plejecenter
 • Fællesskaberne omkring Fødevarebanken, frivillige fra Skovparken, Munkevænget og Sandalsparken
 • Havfruerne i Troense
 • Husets Venner, Ollerup Plejecenter
 • Medborgercaféen
 • Mødrehjælpens Lokalforening
 • Patientstøtter og Frivillige Guider, Røde Kors Svendborg
 • Rappenskralderne
 • Sydøstfyns Pensionistforening
 • Torsdagscafeen, frivillige fra Jægermarken, Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej
 • Ungdommens Røde Kors Svendborg
 • Vågnetjenesten, Røde Kors Svendborg
 • Ådalens Venner, Plejecenter Ådalen

Indstillede kandidater til RespektPrisen

 • Annette Brink Nielsen, Venligboernes Gratisbutik
 • Birthe Lene Jensen, Ådalens Venner
 • Fatima Mamo, Kurder i Svendborg
 • Hartvig Findorf, Stenstrup, Lunde Kirkeby Seniorer
 • John Olsen, Demensbyens Støtteforening og Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg
 • Karin Erb, Røde Kors
 • Klaus William Fagerlund, frivilligkorps OUH/Svendborg Sygehus
 • Lis Vestergaard, Selvhjælpsgruppe i Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg
 • Lone Juul Stærmose, Brodeuserne
 • Lone Steenskjold Christensen, Onsdagscaféen
 • Søren Rasmussen, Tåsinge Forenede Boldklubber


Fakta om de to priser
Det er fjerde gang, at priserne overrækkes. Sidste år modtog Vildmandsforeningen FrivilligSocialPrisen og RespektPrisen gik til Ole Henriksen, formand for Natteravnene.

FrivilligSocialPrisen hylder en frivillig forening, organisation eller gruppe, der har gjort en særlig indsats i det frivillige sociale arbejde. RespektPrisen hylder en person i det frivillige sociale arbejde, der har gjort en ekstraordinær eller vedholdende frivillig indsats. Med begge priser følger et pengebeløb til foreningens arbejde.

Har du lyst til at blive frivillig?
Har du lyst til at være frivillig og blive en del af det store fællesskab? Så kontakt Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg på telefon 62 20 11 30, mandag-torsdag kl. 10-14 og få en snak om de forskellige muligheder, der er som frivillig.

Yderligere oplysninger:

 • Formand for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget Hanne Klit, telefon 24 96 91 41
 • Brobygger på frivilligområdet Bodil Kristensen, telefon 24 76 00 49