Stem på dine favoritter til klimaprisen

Dommerkomitéen for Svendborg Kommune og GO2Greens klimapris har nomineret seks kandidater, som spænder fra lokale foreninger til verdensomspændende virksomheder. Alle kan stemme frem til søndag den 12. november.

At den grønne omstilling kræver en gennemgribende forandring af måden, vores hverdag, virksomheder og samfund er indrettet på, vidner de nominerede til årets klimapris om.

De spænder nemlig over tiltag, der handler om alt lige fra den mad, vi hver især kommer på tallerkenen, til bremseklodser på motorcykler.

”Det er både opløftende og inspirerende at se, når borgere, foreninger og virksomheder sætter handling bag ordene og går i en grønnere retning. Det har derfor heller ikke været helt nemt at udpege de nominerede – og heldigvis er det da også op til borgerne nu at finde de to vindere,” udtaler forperson for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel.

Klimaprisen uddeles i to kategorier for henholdsvis virksomheder og civile aktører som eksempelvis borgere og foreninger.

Dommerkomitéen, der foruden forpersonen for Teknik- og Miljøudvalget består af repræsentanter fra Ungepanelet, Cittaslowrådet, Erhvervsrådet og GO2Greens bestyrelse, har nomineret tre kandidater i hver kategori på baggrund af de indstillinger, borgerne har indsendt til kommunen.   

Kandidaterne er indstillet af borgere, som nu i en afstemning også skal afgøre, hvem der vinder.

Civile aktører

Foreningen Cykeltutten, som driver et åbent cykelværksted på Frederiksø, er nomineret for deres arbejde for genbrug, integration og fællesskab med udgangspunkt i cykler og cykelhåndværk. Foreningen startede, da en lille gruppe frivillige i 2016 så potentialet i at genanvende de mange skrottede cykler på genbrugsstationen. I dag har Cykeltutten reddet, up-cyclet og udleveret over 2000 cykler og er året rundt et levende fællesskab med aktiviteter for alle. 

Foreningen Svendborgsund Havhave er nomineret for at vise, hvordan vi kan producere sund mad på en bæredygtig måde. Det foregår ved at dyrke såkaldt regenerative afgrøder som tang og blåmuslinger, der på én gang optager næringsstoffer fra havet, binder CO2, skaber nye undervandshabitater og åbner en ny verden af spiselige oplevelser. Foreningen mødes om at dyrke og lave mad af de forskellige marine fødevarer, udvikle opskrifter og spise sammen i fællesskab. Samtidig formidler de deres viden om havmiljøet, f.eks. gennem åbne arrangementer og undervisningssamarbejde med blandt andre Svendborg Naturskole og STX.

Endelig har dommerkomitéen peget på Lundeborg Varme, som opstod, da en gruppe initiativrige borgere i foråret 2022 gik sammen for en fælles varmeløsning i landsbyen. Med opbakning fra op mod fire ud af fem husstande arbejder de nu for at etablere en lokal fjernvarmeløsning baseret på en stor varmepumpe. Det vil ikke alene reducere den lokale CO2-udledning, men også være til stor inspiration for andre lokalområder i kommunen, hvor de eksisterende fjernvarmeselskaber heller ikke har planer om at levere varme.

Virksomheder

Den snart 50 år gamle virksomhed MASAVA KEMI, der med hovedsæde i Svendborg udvikler rense- og rengøringsmidler til skibsfarten og offshorebranchen i hele verden, er nomineret for deres CO2-neutrale Bag-in-Box-emballage, der er fremstillet af naturmaterialer, herunder plantefibre. Desuden skal rengøringsmidlerne først blandes op med vand, når de skal bruges, hvilket gør dem lettere og dermed mindre energikrævende at fragte rundt i verden. En løsning, der på flere måder er så smart, at verdens største tankskibsrederi og ligeså skibshandler har valgt den.

En anden stor virksomhed med base i Svendborg er SBS Friction, der i næsten seks årtier har produceret bremseklodser til motorcykler overalt i verden. De er nomineret for at have lanceret en ny bremseklodsteknologi uden forurenende tungmetaller, der spredes med vinden, når bremseklodserne slides ned. Desuden har virksomheden omlagt til en mere klimavenlig produktion med elektrisk drevet maskinteknologi og udnyttelse af overskudsvarme til opvarmning af bygningerne i Svendborg.  

Skolerne i Oure er som den tredje i kategorien nomineret for deres ambition om at være et vækstcenter for grøn dannelse. Køkkenerne er skolernes grønne hjerte, som leverer planterige måltider til 1.000 elever og 260 ansatte, som på egen krop mærker, hvordan grønne fællesskaber kan påvirke vores adfærds- og forbrugsmønstre. Med fokus på pædagogik og bæredygtighed arbejder skolerne med at påvirke de unge mennesker i en sådan grad, at de efter endt ophold på skolen kan tage ansvar for den lokale, nationale og globale fælles fremtid.

Vær med til at fejre vinderne den 16. november

Vinderne bliver offentliggjort til et arrangement på Kammerateriet på Frederiksø den 16. november kl. 16.00-17.30, hvor der vil være taler, musik og en forfriskning. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

Sådan stemmer du 

Alle kan stemme frem til søndag den 12. november kl. 23.59 ved at klikke her. Linket kan være lidt langsomt, så hav tålmodighed.

Fakta om prisen

  • Klimaprisen blev i 2022 indstiftet på initiativ fra GO2Green med det formål at sætte fokus på de gode lokale eksempler i den grønne omstilling.
  • Første år vandt Byens Gårdbutik i virksomhedskategorien og maskinmester og bestyrelsesmedlem i Svendborg Fjernvarme Bjarne Olsen i civilkategorien.
  • Dommerkomitéen består foruden forperson for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel af Teddy Stafsen fra Ungepanelet, formand for bestyrelsen i GO2Green og afdelingsdirektør for Middelfart Sparekasse Svendborg Jørn H. Andersen, advokat Maria G. Erlang Schaumann fra Svendborg Erhvervsråd samt Anne Hjortenberg fra Byens Gårdbutik og Cittaslowrådet.