Støttet af EU og Miljø- og Fødevareministeriet
Støttet af EU og Miljø- og Fødevareministeriet

Vandplansprojekter

Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer.

For at opnå målet med vandplanerne, bruger vi forskellige virkemidler. Vi restaurerer f.eks. vandløb og etablerer nye vådområder.

EU og Miljø- og Fødevareministeriet har bevilliget tilskud til vandplansprojekter i Svendborg Kommune, herunder restaureringer og forundersøgelser for restaureringer i kommunens vandmiljøer.

På undersiderne ude til venstre kan du se, hvor der i øjeblikket foretages og planlægges restaureringer og forundersøgelser.