Egenappe Bæk
Indsatser i Egenappe Bæk

Vandplansindsatser i Egenappe Bæk

Gennemført i 2016

Svendborg Kommune har i sommeren 2016 fået gennemført et projekt med etablering af to faunapassager i Egenabbe Bæk. Projektet har fået tilskud af EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Egenabbe Bæk løber under Huusomsvej og her lå røret under vejen for højt, således at der var styrtfald ved udløbet af røret, som udgjorde en spærring i vandløbet. Ved ejendommen ved Skovmøllevej 26 løb vandløbet igennem en tidligere overkørsel fra denne gamle landevej. På dette sted var også et styrtfald ved udløbet af den gamle overkørsel som ligeledes udgjorde en spærring i vandløbet. De to spærringer i vandløbet hindrede vandløbets smådyr og fisk i at vandre igennem vandløbet, da de ikke kunne passere styrtfaldene. Projektet havde til formål at skabe kontinuitet og fri passage i Egenabbe Bæk.

Ved Huusomsvej blev vandstanden hævet op i røret ved udlægning af sten nedstrøms røret. Ved Skovmøllevej 26 omlagdes vandløbet i et nyt forløb uden om den gamle overkørsel.

Projektet har forbedret de fysiske forhold i Egenabbe Bæk på projektstrækningen, og dermed forbedret livsbetingelserne for vandløbets smådyr og fisk.