Vandplansindsats i Skydsbæk
Vandplansindsats i Skydsbæk

Vandplansindsatser i Skydsbæk

Forundersøgelse gennemført i 2016

Svendborg Kommune har i efteråret 2016 fået gennemført en forundersøgelse af en rørlagt strækning i det offentlige vandløb Skydsbæk på Ærø. Projektet er støttet af EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Fødevareministeriet og Miljøministeriet.

Forundersøgelsen har haft til formål at kortlægge muligheden for genåbning af den rørlagte strækning.
Gennemførelsen af projektet skal skabe kontinuitet og fri passage i Skydsbæk. Herved vil de fysiske forhold, og dermed livsbetingelserne for flora og fauna, blive forbedret.

Forundersøgelsen er udarbejdet af Svendborg Kommune i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Ærø Kommune.