Vandplansindsatser i Ormerenden
Vandplansindsatser i Ormerenden

Vandplansindsatser i Ormerenden

Forundersøgelsen er gennemført i 2016

Svendborg Kommune har fået tilsagn om tilskud til realisering af to indsatser i det offentlige vandløb Ormerenden. Projektet er støttet af EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Fødevareministeriet og Miljøministeriet.

Gennemførelsen af projektet skal skabe kontinuitet og fri passage i vandløbet. Herved vil de fysiske forhold, og dermed livsbetingelserne for flora og fauna, blive forbedret.

Forundersøgelsen er udarbejdet af Svendborg Kommune.