Vandplansindsatser i Vandløb fra Egense
Vandplansindsatser i Vandløb fra Egense

Vandplansindsatser i Vandløb fra Egense

Gennemført i 2017

Svendborg Kommune har i efteråret 2017 fået gennemført et projekt med genåbning af en rørlagt strækning i det offentlige vandløb Vandløb fra Egense. Projektet er støttet af EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Vandløbet havde udløb i Svendborg Sund gennem en lang rørlagt strækning, som hindrede opgang af fisk i vandløbet. Projektet havde til formål at skabe kontinuitet og fri passage i Vandløb fra Egense.

Ved projektet er den rørlagte strækning blevet genåbnet og slynget hen over et grønt område. Projektet har forbedret de fysiske forhold på projektstrækningen, og dermed forbedret livsbetingelserne for vandløbets smådyr og fisk.

Forundersøgelsen blev udarbejdet i en samlet rapport for  Vandløb fra Egense og Skelbækken på Tåsinge af rådgivningsvirksomheden Orbicon i samarbejde med Svendborg Kommune.

Anlægsarbejdet er udført i efteråret 2017 af Entreprenørvirksomheden HedeDanmark A/S.