Vandplansindsatser i Lehnskov Bæk
Vandplansindsatser i Lehnskov Bæk

Vandplansindsatser i Lehnskov Bæk

Forundersøgelsen er gennemført i 2016

Svendborg Kommune har fået tilsagn om tilskud til realisering af to faunaspærringer i det offentlige vandløb Lehnskov Bæk. Projektet er støttet af EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt  Miljø- og Fødevareministeriet.

Gennemførelsen af dette projekt skal skabe kontinuitet og fri passage i Lehnskov Bæk. Herved vil de fysiske forhold, og dermed livsbetingelserne for flora og fauna, blive forbedret.

Forundersøgelsen er udarbejdet af Svendborg Kommune.