Tange Å
Indsats i Tange Å

Vandplansindsats i Tange Å

Gennemført i 2017

Svendborg Kommune har i foråret 2017 fået gennemført etableringen af en faunapassage i Tange Å. Projektet har fået tilskud af EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Tæt ved den tidligere placering af Tange Mølle var der en opstemning af Tange Å. Opstemningen hindrede vandløbets smådyr og fisk i at vandre igennem vandløbet, da de ikke kunne passere opstemningen. Projektet havde til formål at skabe kontinuitet og fri passage i Tange Å.

Opstemningen er blevet udlignet med sten og indløbet til den gamle mølledam er blevet lukket. Vandtilførslen til mølledammen er sikret ved et indløbsrør fra vandløbet højere opstrøms i projektområdet.

Projektet forbedrer de fysiske forhold i Tange Å på projektstrækningen, og dermed også livsbetingelserne for vandløbets smådyr og fisk.

Forundersøgelsen er udarbejdet af Svendborg Kommune i samarbejde med Lars Bangsgaard fra Bangsgaard og Paludan ApS.

Anlægsarbejdet er udført i foråret 2017 af Entreprenørvirksomheden HedeDanmark A/S.