Skellet Tåsinge
Skellet Tåsinge

Vandplansindsatser i Skelbæk

Gennemført i 2018

I 2018 etablerede Svendborg Kommune passage forbi to faunaspærringer i det offentlige vandløb Skelbæk på Tåsinge. Projektet er et vandplanprojekt som er støttet af EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Projektet har til formål skabe kontinuitet og fri faunapassage i vandløbet. Herved er de fysiske forhold, og dermed livsbetingelserne for flora og fauna, blive forbedret.

Forundersøgelsen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Orbicon i samarbejde med Svendborg Kommune. Anlægsarbejdet, som er udført af HedeDanmark.