Stendige begroet med bregnen engelsød

Beskyttede sten- og jorddiger

Sten- og jorddiger er beskyttede af museumsloven.

Der må som udgangspunkt ikke foretages ændringer i tilstanden af digerne. Hvis du ønsker at ændre på et dige ved f.eks. at lave et gennembrud eller foretage en omfattende restaurering af diget, skal du søge kommunen om dispensation.

Buske og træer på og omkring digerne må fældes uden dispensation, men stød og rødder må ikke trækkes op.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttede diger.