Pleje af fortidsminder
Pleje af fortidsminder

Pleje af fortidsminder

Pleje og formidling af fortidsminder

Pleje af fortidsminder omfatter gravhøje, voldsteder, skibssætninger, stendiger mm. Svendborg Kommune plejer egne fortidsminder og plejer en række private fortidsminder.

Formålet med plejen er at gøre fortidsminderne synlige i landskabet og hindre at rodnet fra træer og buske ødelægger anlægget. Plejen er også til gavn for de sjældne græsser og blomster, som ofte vokser på gravhøjene.

I forbindelse med pleje af private fortidsminder har kommunen lavet aftaler med ejerne om offentlig adgang og opsætning af informationstavler.

  • Brudagerdyssen
  • Capeshøj, Tåsinge
  • Dysse ved Elsehovedvej, Vejstrup
  • Nyhave Skov, langdysser
  • Slotsbanken, Fløjterup Skov