Pæle og formidlingsskilt

Formidling og skiltning

Kommunen forbedrer adgang til naturen.

Adgang til naturen med information om natur, geologi og historie er med til at skabe gode oplevelser og gøre turen i landskabet mere indholdsrig.
Informationstavler og turfoldere er således med til at give både lokale og turister en bedre adgang til og større oplevelser i kommunens mange naturområder.

Fugletårne
Kommunen har etableret fugletårne i Sortemosen og på Monnet. I forbindelse med fugletårnene er der opsat fugleplancher i tårnene.

Foldere
Der er lavet turfoldere om to fredede naturområder, Monnet og Syltemade Ådal. Derudover er der lavet informationshæfte om etablering af vandhuller, et lodsejerhæfte om 'Beskyttelse og benyttelse af natur' samt en guidebog 'HELT UD I DET BLÅ' med oversigt over 12 af kommunens kystnære naturarealer.

Informationstavler
Der er opsat standere med tavler ved:

  • Monnet
  • Syltemade Ådal– 2 steder
  • Præstens Skov
  • Casanovabakkerne
  • Brudagerdyssen
  • Capeshøj
  • Højbjerg
  • Standere med adgangsforbud ved ørnereder tre steder i

Rekreative stier
Kommunen vedligeholder anlagte rekreative stier, samt skilte og vejviserpæle i forbindelse med stierne. Udover Øhavsstien er der stier på Skarø, stisløjfe til Øhavsstien i Egebjerg Bakker, stier til fugletårne på Monnet og i Sortemosen, samt sti ved Syltemade Å.

Havørred Fyn
De fynske kommuner har i Havørred Fyn-regi opsat skilte ved kysterne i forbindelse med fiskepladser for havørreder. De enkelte pladser er beskrevet i detaljer i guiden 117 fine fynske fiskepladser. Læs mere om Havørred Fyn.