Vandplan
Støttet af EU og Miljø- og Fødevareministeriet

Vandplansindsatser i Vandløb fra Hellegaard

Forundersøgelse gennemføres i 2018

Svendborg Kommune har den 23. november 2017 fået tilsagn om tilskud til gennemførelse af en forundersøgelse af syv indsatser i det offentlige vandløb Vandløb fra Hellegaard. Projektet er støttet af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelsen har til formål at kortlægge muligheden for fjernelse af faunaspærringerne samt genåbning af en længere rørlagt strækning. Gennemførelsen af projektet skal skabe kontinuitet og fri passage i vandløbet. Herved vil de fysiske forhold, og dermed livsbetingelserne for flora og fauna, blive forbedret.

Forundersøgelsen udarbejdes af rådgivningsvirksomheden Atkins i samarbejde med Svendborg Kommune.

Forundersøgelsen vil blive gennemført i perioden fra den 14. september 2017 til den 14. september 2018.