Kreaturprammen Yrsa
Kreaturprammen Yrsa

Kreaturprammen Yrsa

Brug af kreaturprammen Yrsa til transport af dyr og materiel i Det Sydfynske Øhav 2023

Entreprenørfirmaet Tonny Madsen A/S overtog pr. 1. januar 2022 kreaturprammen YRSA fra Langeland Kommune. YRSA ligger nu i Rudkøbing Havn.

Tonny Madsen A/S fortsætter med at sejle dyr og materiel ud til øer og holme i Det Sydfynske Øhav.

Der afregnes med en fast timepris på 1.500,- kr. (eksklusiv moms) med start og slut i Rudkøbing Havn. Det vil også være muligt at aftale sejlads i weekenden mod et tillæg i prisen på 300,- kr. (eksklusiv moms) pr. time. Bruger afregner selv for transporten med Tonny Madsen A/S.

Tonny Madsen A/S og Svendborg Kommune har aftalt at evaluere transporten af dyr hvert år i januar måned og fastsætte prisen for transporten den kommende græsningssæson. Referater af møderne vil blive lagt på denne hjemmeside.

Bestilling af transport

Den enkelte bruger skal selv kontakte Tonny Madsen A/S og bestille transporten skriftligt ved at sende en mail til:

Torben Lund Davidsen mail: torben@tonny-madsen.dk
Claus Madsen mail: clausdyrvigmadsen@gmail.com

I mailen skrives ønske om tidspunkt, hvilke dyr og antal eller hvilket materiel det drejer sig om, udskibningssted og landingssted samt eventuelle særlige hensyn. Med mindre andet er aftalt med Tonny Madsen A/S forventes dyreholder selv at deltage under transporten af levende dyr.

Tonny Madsen vil gerne have bestillingen senest 14 dage før sejlads ønskes. Hastetransport ved f.eks. syge dyr vil dog også kunne lade sig gøre med afgang hurtigst muligt (samme pris).

I forbindelse med skriftlig bestilling af transport er man velkommen til at tage telefonisk kontakt til Torben Davidsen (tlf. 40321431) og Claus Madsen (tlf. 28350102) for en nærmere aftale omkring transporten, eller hvis man har spørgsmål. Der skal dog altid afgives en skriftlig bestilling på mail.

Svendborg Kommune yder tilskud

Hvis transporten har et naturformål, og der ikke kan benyttes færge, vil Svendborg Kommune yde tilskud til transporten, så brugers udgifter til transporten ikke stiger i forhold til de tidligere år.

Tilskuddet vil udgøre differencen mellem den tidligere egenbetaling på 100,00 kr. pr. kreatur og den aktuelle pris.

Dyreholder skal kontakte kommunen herom inden transporten og aftale nærmere. Uden forudgående aftale med kommunen, kan der ikke ydes tilskud.

Henvendelse kan ske til:
Dorit Fruergaard: Mobil: 30175446 Email: dorit.fruergaard@svendborg.dk, eller
Arne Bruun: Mobil: 30175431 Email: arne.bruun@svendborg.dk