Kreaturprammen Yrsa
Kreaturprammen Yrsa

Kreaturprammen Yrsa

Brug af kreaturprammen Yrsa til transport af dyr og materiel i Det Sydfynske Øhav 2024

Entreprenørfirmaet Tonny Madsen A/S overtog pr. 1. januar 2022 kreaturprammen YRSA fra Langeland Kommune. YRSA ligger nu i Rudkøbing Havn.

Tonny Madsen A/S fortsætter med at sejle dyr og materiel ud til øer og holme i Det Sydfynske Øhav.

Der afregnes med en fast timepris på 1.700,- kr. (eksklusiv moms) med start og slut i Rudkøbing Havn. Det vil også være muligt at aftale sejlads i weekenden mod et tillæg i prisen på 300,- kr. (eksklusiv moms) pr. time. Bruger afregner selv for transporten med Tonny Madsen A/S.

Tonny Madsen A/S og Svendborg Kommune har aftalt at evaluere transporten af dyr hvert år i januar måned og fastsætte prisen for transporten den kommende græsningssæson. 

Bestilling af transport

Den enkelte bruger skal selv kontakte Tonny Madsen A/S og bestille transporten skriftligt ved at sende en mail til:

Torben Lund Davidsen mail: torben@tonny-madsen.dk
Claus Madsen mail: clausdyrvigmadsen@gmail.com

I mailen skrives ønske om tidspunkt, hvilke dyr og antal eller hvilket materiel det drejer sig om, udskibningssted og landingssted samt eventuelle særlige hensyn. Medmindre andet er aftalt med Tonny Madsen A/S forventes dyreholder selv at deltage under transporten af levende dyr.

Tonny Madsen vil gerne have bestillingen senest 14 dage før sejlads ønskes. Hastetransport ved f.eks. syge dyr vil dog også kunne lade sig gøre med afgang hurtigst muligt (samme pris).

I forbindelse med skriftlig bestilling af transport er man velkommen til at ringe til Torben Davidsen på telefon 4032 1431 eller Claus Madsen på telefon 2835 0102 for en nærmere aftale omkring transporten, eller hvis man har spørgsmål. Der skal dog altid afgives en skriftlig bestilling på mail.

Svendborg Kommune yder tilskud

Hvis transporten har et naturformål, og der ikke kan benyttes færge, yder Svendborg Kommune tilskud til transporten.

Svendborg Kommune refunderer det betalte beløb til Tonny Madsen A/S fratrukket en egenbetaling på 70,00 kr. pr. kreatur/hest, 28,00 kr. pr. kalv og 21,00 kr. pr. får/ged.

Dyreholder skal kontakte kommunen herom inden transporten og aftale nærmere. Uden forudgående aftale med kommunen, kan der ikke ydes tilskud.

Henvendelse kan ske til:
Dorit Fruergaard: Mobil: 3017 5446 Email: dorit.fruergaard@svendborg.dk, eller
Arne Bruun: Mobil: 3017 5431 Email: arne.bruun@svendborg.dk