vandplansprojekt
Asbæk

Vandplansindsatser i Asbæk

Gennemført i 2017/2018

Svendborg Kommune har i 2017/2018 restaureret Asbæk ved at gennemføre et vandplansprojekt, som omfatter genåbning af tre rørlagte strækninger og fjernelse af en spærring i det offentlige vandløb Asbæk.

Projektet er støttet af EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Gennemførelsen af projekterne har skabt kontinuitet og fri faunapassage i Asbæk. Herved vil de fysiske forhold, og dermed livsbetingelserne for flora og fauna, er blevet forbedret.

Forundersøgelsen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Orbicon i samarbejde med Svendborg Kommune og anlægsarbejdet er udført af HedeDanmark A/S.