Link til huslejenævn
Link til huslejenævn

Huslejenævn

Hvad er huslejenævnet?

Huslejenævnet er et nævn, der ved lov er nedsat i alle kommuner og som kan træffe afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Huslejenævnet er uafhængigt af kommunerne. Kommunerne stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed.

Huslejenævnet består af 3 medlemmer. Formanden, der skal være jurist, er udpeget af direktøren for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. De to øvrige medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Huslejenævnet består af følgende personer:

Formand: Bo Tønnesen
Stedfortræder: Janne Dissing Nikolajsen

Udlejerrepræsentant: Olav Grønn Hansen
Stedfortræder: Jesper Rasmussen

Lejerrepræsentant: Jan Christensen
Stedfortræder: Henning Thesbjerg

Sekretariat:
Svendborg Kommune, juridisk afdeling.
Juridisk konsulent Martin Dalhoff Larsen
Tlf: 6223 3110, 

Assistent Marianne Wolff Andersen
Tlf: 6223 3131,