BBR

Skal jeg selv oplyse ændringer på min bolig til BBR?

Ja, du skal indberette relevante oplysninger til BBR (Bygnings- og Boligregistret), hvis du foretager ændringer på din ejendom.

Kræver dit byggeri en byggetilladelse, skal du indberette de korrekte oplysninger til BBR sammen med din byggeansøgning. Se mere under Byggeri

Hvorfor skal jeg oplyse ændringer til BBR?

Du er som ejer forpligtet til at indberette de korrekte BBR-oplysninger til kommunen, hver gang du foretager ændringer på din ejendom.

De oplysninger, som du som ejer har pligt til at indberette til BBR, kan du finde i Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Kommunen opdaterer BBR-registeret i takt med, at vi modtager oplysninger fra ejeren.

Du skal altid give besked ved:

  • afslutning af et byggeri, der ikke kræver byggetilladelse
  • anvendelsesændring af bygninger, der ikke kræver byggetilladelse
  • ændring af installationsforhold, kloakforhold, olietanke og lignende, som ikke kræver en tilladelse
  • nedrivning af bygninger, der ikke kræver nedrivningstilladelse

Hvis du er lejer eller andelshaver, skal du kontakte din udlejer eller andelsboligforening, hvis du har ændringer til oplysningerne i BBR.

Ret BBR

Ejere af parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder kan benytte Ret BBR til at foreslå ændringer i BBR for deres ejendomme.

Kommunen behandler løbende ændringsforslagene, og først når de er godkendt, vil de kunne ses på din BBR-Meddelelse.

Det er ikke muligt at registrere oplysninger med tilbagevirkende kraft for hverken borgere eller kommune.

Når der ændres i BBR, bliver der automatisk udsendt en ny BBR-Meddelelse til ejer.

Ret BBR er kun til rettelser, der ikke kræver byggetilladelse. Har du udvidet dit boligareal ved eksempelvis inddragelse af udhus/uudnyttet tagetage eller ved tilbygning skal du altid søge om byggetilladelse. Byggetilladelse søges via Byg og Miljø.

Vær i øvrigt opmærksom på, at du altid skal overholde det gældende bygningsreglement.

Kontakt din kommune

Du skal altid kontakte den kommune, hvori din ejendom ligger, hvis der er fejl i eller ændringer til din BBR-meddelelse. Du kan kontakte kommunen ved:

Hvor kan jeg se min BBR meddelelse?

OIS vises alle BBR-oplysninger.

Boligejer kan du også se BBR meddelelsen og andre oplysninger om ejendommen.