Hvilke regler gælder der for min ejendom

Hvilke regler gælder der for min ejendom

Som grundejer skal du være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for din ejendom.

Nogle ejendomme har særlige bestemmelser i form af lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste servitutter. Det betyder, at der kan være særlige krav til, hvordan du må bygge på din ejendom, og den måde, hvorpå du i øvrigt anvender og fysisk indretter din ejendom. 

Det kan fx være krav om

  • hvor meget, du må bygge
  • hvor på grunden, du må bygge
  • krav til valg af materialer og farver
  • hvad ejendommen må og ikke må bruges til
  • bestemmelser om hæk, hegn og øvrig beplantning

Du vil som regel være blevet oplyst om bestemmelserne for din ejendom i forbindelse med handlen. Men det er også muligt selv at finde oplysningerne:

  • Tinglyste servitutter findes i tingbogen
  • Lokalplaner eller byplanvedtægter kan du finde på kommunens kortsystem Kortinfo eller ois.dk.