Hvilke regler gælder der for min ejendom

Som grundejer skal du være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for din ejendom.

Nogle ejendomme har særlige bestemmelser i form af lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste servitutter. Det betyder, at der kan være særlige krav til, hvordan du må bygge på din ejendom, og den måde, hvorpå du i øvrigt anvender og fysisk indretter din ejendom. 

Det kan fx være krav om

  • hvor meget, du må bygge
  • hvor på grunden, du må bygge
  • krav til valg af materialer og farver
  • hvad ejendommen må og ikke må bruges til
  • bestemmelser om hæk, hegn og øvrig beplantning

Du vil som regel være blevet oplyst om bestemmelserne for din ejendom i forbindelse med handlen. Men det er også muligt selv at finde oplysningerne:

  • Tinglyste servitutter findes i tingbogen
  • Lokalplaner eller byplanvedtægter kan du finde på kommunens kortsystem Kortinfo eller ois.dk.