Hvem kan i øvrigt hjælpe?


Såfremt man bliver inddraget i en konflikt vedrørende lejerforhold, kan man bl.a. søge bistand følgende steder:

Udlejerforeningen Svendborg
c/o advokat J. Bertel Rasmussen
Frederiksgade 1, 5700 Svendborg
Tlf.: 6220 2115, mail: mail@udlejerforeningen-svendborg.dk

Lejerforeningen Sydfyn
Færgevej 13, 5700 Svendborg
Kontortid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 17.00 - 20.00
Tlf.: 6222 2773

Advokatvagten
Åben hver torsdag fra kl. 15.00 - 16.30 på Svendborg Rådhus.
Hos advokatvagten kan man få gratis mundtlig rådgivning.

Advokater eller andre lejer og udlejer organisationer.
Der henvises til søgning på Internettet eller oversigt i telefonbog eller vejviser.

Størrelsen af omkostninger forbundet med at få rådgivning fra ovenstående oplyses nærmere af rådgiverne.