Klagemulighed iht. afgørelser

Hvordan klager jeg over afgørelser om byggesager?

Du kan klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan klage til Nævnenes Hus, hvis du ikke får godkendt din anmeldelse af byggeri eller får afslag på din ansøgning om byggetilladelsehttps://naevneneshus.dk/start-din-klage/byggeklageenheden/

Hvordan klager jeg over afgørelser efter planloven?

Du kan klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan klage over kommunens afgørelse efter planloven.

Du klager via Klageportalen, som findes på Nævnenes Hus hjemmeside.

Link til Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/