Normtal

Huslejenævnet har fastsat følgende vejledende normtal. Normtallene kan anvendes ved udarbejdelse af driftsbudgetter i henhold til bestemmelserne i boligreguleringsloven for beboelseslejligheder i private ejendomme:

 

2024  
Vicevært 2.700,- kr.
Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed  3.775,- kr.
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms
   
2023  
Vicevært 2600,- kr
Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed    3.625 kr,- 
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms
   
2022  
Viceværet 2.550,- kr.
Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed    3.575,- kr.
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms.

De anførte normtal skal betragtes som en vejledning om, hvad der normalt kan forventes godkendt, men tallene kan fraviges af huslejenævnet i konkrete sager. Normtallene kan ikke anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Normtallene påregnes nyvurderet en gang årligt.