Normtal

Huslejenævnet har fastsat følgende vejledende normtal. Normtallene kan anvendes ved udarbejdelse af driftsbudgetter i henhold til bestemmelserne i boligreguleringsloven for beboelseslejligheder i private ejendomme:

 

2023  
Vicevært 2600,- kr
Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed    3.625 kr,- 
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms
   
2022  
Viceværet 2.550,- kr.
Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed    3.575,- kr.
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms.
   
2021  
Vicevært 2.500,- kr.
Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed             3.525,- kr.
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms.
   
2020  
Vicevært 2475,- kr.
Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed 3500,- kr.
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms.
   
2019  
Vicevært 2450,- kr.
Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed 3470,- kr.
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms.
   
2018  
Vicevært 2.425 kr.
Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed 3.435kr.
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms.
   
2017  
Vicevært 2.400 kr.
Administration (uden dokumentation) Pr. lejlighed 3.400 kr.
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms.
   
2016  
Vicevært  2.400 kr
Administration (uden dokumentation)  
Pr. lejlighed:  3.300 kr.
Fremmed administration Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms.
   
2015  
Vicevært: 2.300 kr.
Administration (uden dokumentation)  
Pr. lejlighed:  3.100 kr.
Fremmed administration: Dokumenterede rimelige udgifter med tillæg af moms.

De anførte normtal skal betragtes som en vejledning om, hvad der normalt kan forventes godkendt, men tallene kan fraviges af huslejenævnet i konkrete sager. Normtallene kan ikke anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Normtallene påregnes nyvurderet en gang årligt.