Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet tager sig af sager, når der er uenighed mellem udlejer og lejer:

 • Spørgsmål om huslejens størrelse
 • Huslejestigninger
 • Varmebetaling
 • Vandbetaling
 • Vedligeholdelsesspørgsmål
 • Istandsættelsespligt ved fraflytning
 • Fastsættelse af antennebidrag
 • Tvister med Grundejernes Investeringsfond
 • Huslejefastsættelse efter gennemført byfornyelse
 • Depositum og forudbetalt husleje
 • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden

Huslejenævnet behandler kun sager, der skriftligt indbringes for nævnet som følge af uenighed mellem parterne. Huslejenævnet kan således ikke forhåndsgodkende huslejefastsættelser. Dette gælder dog ikke for forbedringsforhøjelser, hvor huslejenævnet har mulighed for på forhånd at vurdere størrelsen af huslejeforhøjelsen for en påtænkt forbedring, ligesom huslejenævnet har opgaver ved privat byfornyelse, hvor der ikke foreligger en tvist mellem udlejer og lejer.