Hvor findes reglerne?


Følgende love indeholder den væsentligste del af de relevante regler, der regulerer lejeforholdene, der behandles af huslejenævnet:

  • Lejeloven
  • Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven finder anvendelse i Svendborg Kommune.

Lovteksterne m.v. kan ses på biblioteket, købes i boghandlen eller findes på www.retsinformation.dk samt på Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk