Hegnssyn
Hegnssyn

Hegnssyn

Kan du og din nabo ikke blive enige om et hegnsspørgsmål, kan du kontakte hegnssynet i Svendborg Kommune.

Hegn i skel mellem to ejendomme er en fællessag mellem dig og din nabo, og I må som hovedregel derfor selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres grunde skal se ud.

Der kan dog være visse begrænsninger, som er fastsat i lokalplaner/ byplanvedtægter, tinglyste servitutter eller andet særligt retsgrundlag.