Hvilke sager behandler huslejenævnet ikke?

Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle følgende sager:

  • Sager om opsigelse
  • Sager om nogle mangler
  • Sager om erhvervslejemål
  • Sager, der kærver vidneforklaring

Konflikter i sådanne sager må behandles af Boligretten, Christiansvej 41, 5700 Svendborg.

For at få en sag behandlet i boligretten skal der anlægges en retssag ved indlevering af en stævning til retten. Det kan anbefales at søge advokatbistand hertil.

Sager om lejeforhold i støttet byggeri, f.eks. almennyttige boligforeninger, behandles af beboerklagenævnet ved Svendborg Kommune.