Link til Anmeld rotter
Link til Anmeld rotter

Bekæmpelse af rotter

HUSK! - Hvis du har rotter skal du anmelde det.

Enhver, der konstaterer eller har mistanke om rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske elektronisk, se under læs også.

Svendborg Kommune har C. C. Skadedyrs Service ApS, til at varetager rottebekæmpelsen.

Hvis der anmeldes rotter i boligen eller på fødevarevirksomheder vil C. C. Skadedyrs Service ApS foretage bekæmpelse indenfor 24 timer. Øvrige steder påbegynder C. C. Skadedyrs Service ApS bekæmpelsen indenfor 4 hverdage efter anmeldelsen.

Der er særlige regler for rottebekæmpelse i weekend og helligdage.

Anmelder, eller en der repræsenterer anmelder, skal være tilstede ved det første besøg af rottebekæmper.

Ved opfølgende besøg, indenfor max 7 dage, er der ikke krav til, at der skal være nogle til stede, men der orienteres ved, at der lægges en seddel i postkassen, eller der tages telefonisk kontakt.

Ved rottebekæmpelse skal der altid benytte det svageste gift først, ved få rotter benyttes kun fælder.

De anvisninger der gives af rottebekæmperen skal følges, ellers vil bekæmpelsen trække ud, muligvis være umulig.

Autorisation

Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler, og der er i dag to autorisationer.

R1-autorisationer, benyttes ved erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

R2-autoristioner, benyttes til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske midler på egen erhvervsejendom.

Privat bekæmpelse af rotter

​Dette er en kontrakt mellem en R1-autoriseret person og en ejer eller lejer af fast ejendom om bekæmpelse af rotter.

Bekæmpelse på egen erhvervsejendom af en person med R2-autorisation.

Hvis man som privatperson selv bestiller rottebekæmpelse via en privat virksomhed, er dette for egen regning. Hvis rottebekæmpelse derimod bestilles via det kommunale system, er dette gratis.

Privat bekæmpelse skal anmeldes til kommunen.

Rottebekæmpelse i weekend og helligdage

Der fremgår af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter §7, stk. 2 ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, skal anmeldelsen uden ugrundet ophold undersøges, og der iværksættes bekæmpelse efter gældende regler. Er der iværksat privat bekæmpelse skal kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse.

Anmeldelse af rotter sker via fagsystem, se under læs også.

Anmeldelse kan også ske til C. C. Skadedyrs Service ApS på tlf. 40 37 93 80, men kun når det er weekend eller helligdage.

Det tjekkes løbende i fagsystem, minimum kl. 8.00 og kl. 12.00 og kl. 16.00, om der er modtaget anmeldelser, i henhold til § 7, stk. 2.

Anmelder kontaktes på telefon, og der spørges ind til. hvad der er observeret.

Der køres på anmeldelser. hvor der er tydelig forekomst af rotter, fx levende, død, ekskrementer eller gnavemærker.

Der køres IKKE på mistanke om rotter, fx på baggrund af, at der høres lyde i form af piv og gnaven.

Anmeldelser modtaget senest kl. 8.00, køres derefter.

Anmeldelser modtaget senest kl. 12.00, køres derefter.

Anmeldelser modtaget efter kl. 16.00, køres næste dag efter kl. 8.00.

Tilsyn med rottebekæmpelsen

Det er kommunen, der har tilsynet med rottebekæmpelsen, uanset hvem der udfører den.

Tilsynet foretages ved stikprøvekontrol.

Ethvert spørgsmål omkring rotter og bekæmpelse, kan altid rettes til os.