Forurenet jord

Er din grund forurenet eller ej? Hvis du ønsker at vide, om du bor på en forurenet grund, kan du kontakte Region Syddanmark eller søge i registeret over forurenede grunde på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside.

Er din grund forurenet eller ej?
Hvis du ønsker at vide, om du bor på en forurenet grund, kan du kontakte Region Syddanmark eller søge i registeret over forurenede grunde på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside. 


Bor du på en forurenet grund?

Hvis du bor på en forurenet grund, har vi lavet en folderen Gode råd - når du bor på en lettere forurenet grund. Du kan se folderen i højre side.

Skal du bygge på en forurenet grund?
Hvis du vil bygge ud eller foretage større ændringer af din bolig - og din grund er forurenet - skal du søge om tilladelse. Læs folderen Jordforurening og nybyggeri, som ligger ude i højre side under Læs også.

Alle gamle byområder i Svendborg Kommune anses for at være lettere forurenet.

Har du købt en forurenet grund?
Hvis du har købt en ejendom til boligformål og finder ud af, at grunden er forurenet, kan du søge om hjælp gennem den såkaldte værditabsordning. Det betyder, at du ved at forudbetale op til 40.000 kr. kan få fremrykket oprydningen af din grund. Region Syddanmark står for værditabsordningen.

Hvis du vil vide mere om ordningen, kan du gå ind på Region Syddanmarks hjemmeside. Følg linket i højre side.

Er der sket en forurening på din grund?
Hvis der er tale om en større akut forurening, skal du slå alarm på 112.

Hvis der "kun" er tale om en mindre forurening, bør du i videst mulig omfang selv forsøge at begrænse skaden. Det kan fx være et hul på en olietank, hvor du lægger en balje under hullet eller lignende. Tag altid kontakt til Svendborg Kommune.

Hvis du opdager en gammel forurening, er lovgivningen ret kompliceret. Tag derfor kontakt til Svendborg Kommune for at få at vide, hvordan du skal forholde dig.

Hvis du har en olietank, er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring. Den dækker både undersøgelse og oprensning af en eventuel olieforurening. Du er automatisk forsikret, hvis din olie kommer fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation, eller hvis olien kommer fra en olieleverandør.

Hvis du ser en forurening på andres grund
Hvis der er tale om en akut og større forurening, skal du slå alarm på 112.

Hvis du opdager en forurening på en anden grund end din egen - og hvis forureningen ikke er akut og større - kan du tage kontakt til Svendborg Kommune, der efterfølgende undersøger sagen.

Skal du flytte jord på en forurenet grund?
Hvis du skal flytte jord fra en forurenet grund, skal du sørge for, at jorden håndteres og fjernes på en sådan måde, at der ikke opstår nogen risiko for menneskers sundhed, jord, grundvand eller miljøet i øvrigt.

Du kan læse mere om flytning af forurenet jord og jord fra områdeklassificerede områder.

Hvis du vil genanvende eller deponere forurenet jord på din egen grund, skal du have en tilladelse fra Svendborg Kommune.